Logo Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie
Powróć do: Regulaminy

REGULAMIN KOŁA TEATRALNEGO

REGULAMIN KOŁA TEATRALNEGO

 1. Praca w zespole nie może powodować zakłóceń w wypełnianiu obowiązków szkolnych

 2. Najważniejsza jest praca każdej osoby nad sobą –od jej wyników zależy, jak wypadnie publiczna prezentacja naszych działań.

 3. Jesteśmy wobec siebie otwarci, uprzejmi i tolerancyjni. Nie wygłaszamy krzywdzących uwag na temat innych osób

 4. Mamy świadomość, że zabawa w teatr jest zawsze działaniem zespołowym zgodnie z hasłem: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

 5. Mamy świadomość, że na etapie zaawansowanej pracy nad spektaklem nagły „ubytek” powoduje perturbacje, a zetem podejmujemy świadome decyzje o pozostaniu w zespole lub odejściu.

 6. Regularne przychodzenie na próby jest wyrazem szacunku dla innych aktorów i Opiekuna Koła.

 7. Uczęszczamy na zajęcia regularnie.

 8. Od chwili zapoznania się z planowanym repertuarem zachowujemy tajemnicę dotyczącą sztuki i sposobów jej realizacji.

 9. Od momentu otrzymania ról uczymy się ich na pamięć, nie możemy liczyć na to, że same wejdą do głowy (można uczyć się głośno, nadawać jej od razu właściwy ton, właściwe natężenie głosu, właściwą ekspresję, można „wbijać sobie” tekst roli do głowy na sucho, bezbarwnie, monotonnie, niemal bezmyślnie, czyli poprzez „białe czytanie”).

 10. Mamy prawo do zadawania niezliczonych pytań, do wyrażania własnych (odmiennych niż grupowe) poglądów.


Ważne

 • Do budynku wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą we własnych maseczkach ochronnych i przed ich rozpoczęciem zobowiązani są do odkażenia rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na salę.
 • W czasie zajęć artystycznych dopuszcza się niekorzystanie z maseczek ochronnych z jednoczesnych obowiązkiem zachowania dystansu 2m pomiędzy uczestnikami zajęć.
Dyrektor GCKB
w Mikołajkach Pomorskich
Tomasz Krupa

Pliki do pobrania:

Regulamin Koła Teatralnego
Format: docx, 13.92 kB